Prawo podatkowe Ostrów Mazowiecka

Usługi / Prawo Podatkowe

Kancelaria Adwokacka Białystok, Ostrów Mazowiecka M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz udziela porad prawnych z dziedziny prawa podatkowego oraz reprezentuje swych Klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i karno-skarbowych. 
 
Prawo podatkowe regulowane jest w szczególności przepisami Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 15 stycznia 2005 roku - Ordynacja podatkowa. Prawo podatkowe jako ogół przepisów reguluje zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. 
 
W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje reprezentację klientów w postępowaniu przed organami skarbowymi, ale również prowadzenie negocjacji z Urzędem Skarbowym,a nadto kompleksowe doradztwo w zakresie postępowania podatkowego, w tym dotyczącego podatku akcyzowego, dochodowego (od osób fizycznych i prawnych), od towarów i usług, czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
 
Adwokaci z naszej kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie:
 
 • Odwołań od decyzji podatkowych, celnych 
 • Kontroli podatkowej
 • Kontroli celnej
 • Interpretacji podatkowych 
 • Odwołań od interpretacji podatkowych 
 • Skarg na decyzje podatkowe  
 • Reprezentacji przed sądami (WSA, NSA)
 • Cen transferowych
 • Zajęcia, zatrzymania towarów
 • Składów celnych 
 • Procedur celnych
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, 
 • Podatku od towarów i usług (VAT)
 • Międzynarodowego prawa podatkowego (zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu)
 • Przygotowanie zeznań i deklaracji podatkowych
 • Oceny prawidłowości rozliczeń podatkowych
 
Aby zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę w zakresie prawa podatkowego, współpracujemy z Kancelarią Doradcy Podatkowego Jerzy Kuprianowicz.

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz

 

Nasza kancelaria adwokacka to najbardziej efektywna pomoc prawna w mieście. Zatrudniamy wyłącznie wysoko wykwalifikowanych adwokatów, profesjonalizujących się w każdej domenie prawa. Zanim przystąpimy do rozpoczęcia jakiejkowiek sprawy badamy z naszym klientem każde wydatki związane z daną sprawą. Prawnicy skutecznie wpierają: - w sprawach rozwodowych, z stwierdzeniem o winie któregoś z małżonków albo za skutecznym porozumieniem stron z wcześniejszą separacją. - w sprawach karnych materialnych, procesowych i wykonawczych - głównie małych i wielkich kradzieży, bezwzględnego lub zdawkowego niszczenie mienia, posiadanie, pobicia, nieumyślne lub umyślne spowodowanie śmierci w afekcie albo z premedytacją, atak na niepodległość państwa, życie prezydenta, zbrodnie wbrew ludzkości i pokojowi. Wspieramy również w nieznacznych występkach i wykroczeniach. Towarzyszymy od samego początku postępowania, aż do jego szczęśliwego zamknięcia, albowiem wierzymy, że każdą sprawę da się wygrać, dzięki naszemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu. Inne przestępstwa, na które uczciwe potrafimy odnaleźć wyjście to: przestępstwa komunikacyjne, przeciwko porządkowi publicznemu, mieniu, wiarygodności dokumentów, postępowanie w sprawie nastolatków. - sprawy spadkowych, dziedziczeniu i windykacji. Chętnie wspomagamy jak przepisać majątek, dojść do tego, kto dziedziczy po zmarłym, w sytuacji braku odpowiednich papierów i sporządzić testament lub jego poprawnie zrealizować po śmierci. Zajmujemy się szeroko pojętymi testamentami notarialnymi, alograficznymi i własnoręcznymi, a także: darowiznami, zachowkiem i długami spadkowymi. - w sprawach prawa cywilnego - świadczymy całościowe usługi oraz rzeczowe porady prawne, zarówno pisemnie jak i ustnie. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami okręgowymi. Prawo cywilne nie ma przed nami żadnych tajemnic. Prowadzimy sprawy odnośnie prawa rzeczowego, zobowiązań oraz innych gatunku: sprawa o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, wykonaniu opinii prawnych i programów unijnych oraz ochrona dóbr osobistych. - w prawie konsumenckim, w rozwiązaniu wszelkich kłopotliwych reklamacji lub gwarancji, reprezentacja przed sądem w sporze z konsumentami, skrupulatne analizowanie przez naszych radców prawnych umów oraz regulaminów oferowanych usług pod kątem ochrony praw konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - w prawie gospodarczym skutecznie pomagamy przedsiębiorcom w uczciwym prowadzeniu ich działalności gospodarczych, założeniu i zarejestrowaniu spółek prawa handlowego bądź ich przekształcenia, - w prawie podatkowym i jego postępowaniu, karno - skarbowy, skutecznie negocjujemy z organem skarbowym, chętnie doradzimy przy postępowaniu podatku akcyzowego, dochodowego, czynności cywilno – prawnych, spadki i nieruchomości. Wspieramy przy tworzeniu odwołań od decyzji podatkowej, kontroli podatkowej, celnej, interpretacji podatkowej, składów i procedur celnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, zeznań podatkowych. - w prawie pracy, gdzie nasi dobrzy prawnicy ekspresowo i sprawnie sporządzają umowy o pracę lub jej wypowiedzenie z porozumieniem stron z winy pracownika bądź pracodawcy, napisanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Do innych akcji pozasądowych należą podobnie: wymiar czasu pracy, rozkład i system czasu pracy, zadaniowy czas pracy, urlop wypoczynkowy i jego anulowanie, urlop na żądanie macierzyński i wychowawczy. W sprawie czynności sądowych kancelaria prawnicza proponuje swoją pomoc w przypadku roszczeń o odszkodowanie dyskryminację lub mobbing w miejscu pracy i wypadki.

seb/lx13/050718

tworze-portal4.strony-dębica.pl/swiebodzice-skuteczny-pozycjoner-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-ecohost

tworze-seo9.pozycjonowanie-stron-www.pisz.pl/swidnik-najlpesza-firma-pozycjonerska-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-hoste