Prawo pracy Augustów

Usługi / Prawo Pracy

Prawo pracy jest jedną z kluczowych kompetencji naszej kancelarii. Nasi prawnicy posiadają rozległe doświadczenie w tej dziedzinie prawa i chętnie pomagają osobom fizycznym i instytucjom w tym zakresie. Nasze doświadczenie w zakresie prawa pracy gromadziliśmy w toku nauki oraz współpracy z przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi.

W materii prawa pracy dla naszych klientów świadczymy usługi w zakresie czynności pozasądowych i sądowych.

Zakres czynności pozasądowych, obejmuje m. in.:

 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządanie kontraktów menedżerskich
 • sporządzanie klauzuli o zakazie konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę
 • sporządzanie i opiniowanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron,
 • rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i
 • porozumień zmieniających, powierzenia pracownikowi innej pracy
 • czynności w zakresie odpowiedzialności porządkowej pracowników:
 • przygotowanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów funduszy świadczeń socjalnych, zasad dysponowania funduszem
 • czynności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • czynności w zakresie zwolnień grupowych, świadczenia przysługujące w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 • czynności w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników
 • odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi

Inne czynności pozasądowe obejmujące takie zagadnienia jak:

 • czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, system zadaniowego czasu pracy
 • urlop wypoczynkowy, odwołanie z urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie, plan urlopów
 • urlop bezpłatny, urlop macierzyński, prawo do dodatkowego urlopu
 • macierzyńskiego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, urlop wychowawczy
 • układy zbiorowe pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy;
 • związki zawodowe – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców
 • wynikające z ustawy o związkach zawodowych;
 • wypadki przy pracy
 • mediacje

Zakres czynności sądowych obejmuje m. in.:

 • napisanie pozwu, w zakresie ustalenia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
 • pozyskanie odszkodowania za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa o pracę
 • czynności w zakresie odpowiedzialności porządkowej pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany,
 • wypadki przy pracy

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz

 

Nasza kancelaria adwokacka to najlepsza pomoc prawna w mieście. Zatrudniamy tylko wysoko wykwalifikowanych adwokatów, profesjonalizujących się w każdej domenie prawa. Zanim przystąpimy do otwarcia jakiegokolwiek postępowania rozważamy z naszym klientem wszelkie koszty powiązane z daną sprawą. Prawnicy efektywnie wpierają: - w sprawach rozwodowych, z oceną o winie któregoś z partnerów bądź za skutecznym porozumieniem stron z wcześniejszą separacją. - w sprawach karnych materialnych, procesowych i wykonawczych - głównie małych i licznych kradzieży, całego lub fragmentarycznego niszczenie mienia, posiadanie, pobicia, nieumyślne lub umyślne odebrania komuś życia w afekcie albo z premedytacją, atak na niepodległość państwa, życie prezydenta, zbrodnie przeciwko ludzkości i pokojowi. Wspieramy również w niewielkich występkach i wykroczeniach. Towarzyszymy od samego początku postępowania, aż do jego szczęśliwego zakończenia, gdyż zakładamy, że każdą sprawę da się wygrać, dzięki naszemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu. Inne przewinienia, na które uczciwe potrafimy odnaleźć wyjście to: przestępstwa komunikacyjne, przeciw porządkowi publicznemu, mieniu, wiarygodności dokumentów, postępowanie w sprawie nieletnich. - sprawy spadkowych, dziedziczeniu i windykacji. Chętnie wspomagamy jak przepisać majątek, dojść do tego, kto dziedziczy po zmarłym, w sytuacji nieposiadania odpowiednich papierów i utworzyć testament lub jego poprawnie zrealizować po śmierci. Zajmujemy się szeroko pojętymi testamentami notarialnymi, alograficznymi i własnoręcznymi, ale również: darowiznami, zachowkiem i długami spadkowymi. - w sprawach prawa cywilnego - świadczymy kompleksowe usługi oraz konkretne porady prawne, zarówno pisemnie jak i ustnie. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami powszechnymi. Prawo cywilne nie ma przed nami żadnych tajemnic. Prowadzimy sprawy w kwestii prawa rzeczowego, zobowiązań oraz innych typu: sprawa o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, stworzeniu opinii prawnych i projektów unijnych oraz ochrona dóbr osobistych. - w prawie konsumenckim, w rozwiązaniu wszystkich kłopotliwych reklamacji lub gwarancji, reprezentowanie przed sądem w sporze z konsumentami, solidne analizowanie przez naszych radców prawnych umów oraz regulaminów świadczonych usług pod kątem ochrony praw konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - w prawie gospodarczym efektywnie wspomagamy przedsiębiorców w uczciwym prowadzeniu ich działalności gospodarczych, założeniu i zarejestrowaniu spółek prawa handlowego bądź ich przekształcenia, - w prawie podatkowym i jego postępowaniu, karno - skarbowy, dobrze negocjujemy z organem skarbowym, chętnie poradzimy przy postępowaniu podatku akcyzowego, dochodowego, czynności cywilno – prawnych, spadki i nieruchomości. Służymy pomocą przy tworzeniu odwołań od decyzji podatkowej, kontroli podatkowej, celnej, interpretacji podatkowej, składów i procedur celnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, zeznań podatkowych. - w prawie pracy, gdzie nasi dobrzy prawnicy prędko i sprawnie sporządzają umowy o pracę lub jej wypowiedzenie z porozumieniem stron z winy pracownika albo pracodawcy, napisanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Do innych operacji pozasądowych należą podobnie: wymiar czasu pracy, rozkład i system czasu pracy, zadaniowy czas pracy, urlop wypoczynkowy i jego anulowanie, urlop na żądanie macierzyński i wychowawczy. W sprawie czynności sądowych kancelaria prawnicza oferuje swoją pomoc w przypadku roszczeń o odszkodowanie nietolerancję lub mobbing w miejscu pracy i wypadki.

 

seb/050718lx13/

budowa-seo3.strony-jarosław.pl/boleslawiec-najlepsza-firma-pozycjonerska-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-hoste
tworze-seo3.strony-iława.pl/otwock-optymalizacja-pozycjonerska-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-blink