Windykacja należności Ostrów Mazowiecka

Usługi / Windykacja Należności

Kancelaria M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz pomaga swoim klientom w odzyskiwaniu należytych wierzytelności. Z naszej praktyki wynika, że jest to jeden z najpoważniejszych problemów polskich przedsiębiorców. Kłopoty z płatnościami to najczęstsza przyczyna utraty płynności finansowej przez firmy, a nawet ich bankructwa. 
 
Nasza Kancelaria udzieli Państwu niezbędnej pomocy, jeśli mają Państwo problem z odzyskaniem zapłaty za sprzedany towar bądź wykonaną usługę. Poprzez skuteczną reprezentację w sporach cywilnych i karnych, dojdziemy Państwa racji i odzyskamy należyty dług. Naszym celem zawsze jest wyegzekwowanie zarówno należnej zapłaty z odsetkami jak i równowartością poniesionych kosztów.
 
Działania windykacyjne Kancelarii obejmują:
 
  • czynności zmierzające do pozasądowego (polubownego) odzyskania należności;
  • reprezentację w postępowaniu sądowym;
  • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym;
  • uprzednie zabezpieczenie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika.
 
Warto pamiętać, że większość firm windykacyjnych najczęściej i tak korzysta z usług adwokatów bądź radców prawnych, skuteczna windykacja odbywa się najczęściej bowiem po przeprowadzeniu postępowania sądowego i uzyskania sądowego nakazu zapłaty bądź wyroku zasądzającego roszczenie. Dlatego wybierając usługi Kancelarii Adwokackiej adwokatów M. Fidury, P. Świetlickiego i B. Witkiewicza znacznie skrócicie państwo czas procesu windykacji oraz obniżycie państwo jej koszty. Dodatkowo podejmując się Państwa sprawy na samym początku poinformujemy Państwa czy roszczenie, którego chcecie dochodzić nie jest już przedawnione, oraz jakie są ewentualne skutki dochodzenia należności.
 
Działania kancelarii obejmują również wpisanie dłużników do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz do innych ogólnodostępnych rejestrów długów.

 

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz

Nasza kancelaria adwokacka to najbardziej efektywna pomoc prawna w mieście. Przyjmujemy do pracy tylko wielce wykwalifikowanych adwokatów, ukierunkowanych w każdej domenie prawa. Zanim przystąpimy do rozpoczęcia jakiejkowiek sprawy rozważamy z naszym klientem wszelkie koszty związane z daną sprawą. Prawnicy efektywnie wpierają: - w sprawach rozwodowych, z stwierdzeniem o winie któregoś z małżonków albo za skutecznym porozumieniem stron z wcześniejszą separacją. - w sprawach karnych materialnych, procesowych i wykonawczych - głównie małych i wielkich kradzieży, bezwzględnego lub częściowego niszczenie mienia, posiadanie, pobicia, nieumyślne lub umyślne spowodowanie śmierci w afekcie albo z premedytacją, atak na niepodległość państwa, życie prezydenta, zbrodnie wbrew ludzkości i pokojowi. Pomagamy również w niewielkich występkach i wykroczeniach. Towarzyszymy od samego początku postępowania, aż do jego pomyślnego zakończenia, gdyż zakładamy, że każdą sprawę da się wygrać, dzięki naszemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu. Inne przewinienia, na które uczciwe potrafimy znaleźć wyjście to: przestępstwa komunikacyjne, przeciwko porządkowi publicznemu, mieniu, wiarygodności dokumentów, postępowanie w sprawie niepełnoletnich. - sprawy spadkowych, dziedziczeniu i windykacji. Chętnie wspieramy jak przepisać majątek, dojść do tego, kto dziedziczy po zmarłym, w razie braku odpowiednich papierów i stworzyć testament lub jego poprawnie zrealizować po śmierci. Zajmujemy się szeroko pojętymi testamentami notarialnymi, alograficznymi i własnoręcznymi, ale również: darowiznami, zachowkiem i długami spadkowymi. - w sprawach prawa cywilnego - świadczymy kompleksowe działania oraz precyzyjne rady prawne, zarówno pisemnie jak i ustnie. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami apelacyjnymi. Prawo cywilne nie ma przed nami żadnych tajemnic. Prowadzimy sprawy odnośnie prawa rzeczowego, zobowiązań oraz innych gatunku: sprawa o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, utworzeniu opinii prawnych i programów unijnych oraz ochrona dóbr osobistych. - w prawie konsumenckim, w rozwiązaniu każdych kłopotliwych reklamacji lub gwarancji, reprezentacja przed sądem w sporze z konsumentami, dogłębne analizowanie przez naszych radców prawnych umów oraz regulaminów świadczonych usług pod kątem ochrony praw konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - w prawie gospodarczym efektywnie wspomagamy przedsiębiorców w uczciwym prowadzeniu ich działalności gospodarczych, założeniu i zarejestrowaniu spółek prawa handlowego bądź ich przekształcenia, - w prawie podatkowym i jego postępowaniu, karno - skarbowy, skutecznie negocjujemy z organem skarbowym, chętnie poradzimy przy postępowaniu podatku akcyzowego, dochodowego, czynności cywilno – prawnych, spadki i nieruchomości. Służymy pomocą przy napisaniu odwołań od decyzji podatkowej, kontroli podatkowej, celnej, interpretacji podatkowej, składów i procedur celnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, zeznań podatkowych. - w prawie pracy, gdzie nasi dobrzy prawnicy prędko i sprawnie sporządzają umowy o pracę lub jej wypowiedzenie z porozumieniem stron z winy pracownika czy też pracodawcy, napisanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Do innych czynności pozasądowych należą także: wymiar czasu pracy, rozkład i system czasu pracy, zadaniowy czas pracy, urlop wypoczynkowy i jego anulowanie, urlop na żądanie macierzyński i wychowawczy. W kwestii czynności sądowych kancelaria prawnicza proponuje swoją pomoc w przypadku roszczeń o odszkodowanie dyskryminację lub mobbing w miejscu pracy i wypadki.

studio-projekt6.extra.czest.pl/lubartow-skuteczny-pozycjoner-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-ehost

budowa-stron-seo6.seo.mielno.pl/kolo-najlepszy-pozycjoner&copywriter-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-blink