Prawo Cywilne Augustów

Usługi / Prawo Cywilne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W szczególności w kwestiach:

I. Spraw osobowych osób fizycznych oraz przedsiębiorców

 • spraw związanych z opieką i kuratelą
 • spraw związanych z pełnomocnictwem i prokurą
 • spraw związanych z miejscem zamieszkania oraz siedzibami przedsiębiorstw

II. Prawa rzeczowego:

 • kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych
 • ochrony prawa własności i posiadania rzeczy
 • prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy
 • spraw związanych ze współwłasnością rzeczy i praw
 • ograniczonych praw rzeczowych

III. Prawa zobowiązań:

 • dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych
 • krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta
 • dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych
 • spraw z zakresu umów spółki cywilnej

IV. Prawa spadkowego

 • stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia
 • odpowiedzialności za długi spadkowe
 • działu spadku i znoszenia współwłasności
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku
 • spraw z zakresu rozrządzeń testamentowych oraz umów o dziedziczenie

Oraz innych spraw z zakresu prawa cywilnego

 • o zapłatę
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. powypadkowe, szkody lekarskie)
 • ochrona dóbr osobistych
 • ochrona własności (naruszenie posiadania, zasiedzenie, służebność)
 • reprezentacja klientów przed sądami wszystkich szczebli w tym przed Sądem Najwyższym
 • sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego
 • sporządzanie opinii prawnych i projektów umów
 • reprezentacja klientów w postępowaniu egzekucyjnym oraz ochrona praw dłużników
 • inne czynności dostosowane do potrzeby klienta

Prawo cywilne nie ma przed nami tajemnic!

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz


Nasza kancelaria adwokacka to najbardziej efektywna pomoc prawna w mieście. Przyjmujemy do pracy tylko wysoko wykwalifikowanych adwokatów, profesjonalizujących się w każdej domenie prawa. Nim przystąpimy do rozpoczęcia jakiejkowiek sprawy badamy z naszym klientem wszystkie koszty powiązane z daną sprawą. Prawnicy skutecznie wpierają: - w sprawach rozwodowych, z stwierdzeniem o winie któregoś z współmałżonków bądź za skutecznym porozumieniem stron z wcześniejszą separacją. - w sprawach karnych materialnych, procesowych i wykonawczych - w szczególności małych i licznych kradzieży, całkowitego lub fragmentarycznego niszczenie mienia, posiadanie, pobicia, nieumyślne lub umyślne odebrania komuś życia w afekcie albo z premedytacją, zamach na niepodległość państwa, życie prezydenta, zbrodnie przeciwko ludzkości i pokojowi. Wspomagamy również w niedużych występkach i wykroczeniach. Towarzyszymy od samego początku postępowania, aż do jego szczęśliwego zakończenia, albowiem wierzymy, że każdą sprawę można wygrać, dzięki naszemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu. Inne wykroczenia, na które uczciwe zdołamy odnaleźć wyjście to: przestępstwa komunikacyjne, przeciw porządkowi publicznemu, mieniu, wiarygodności dowodów, postępowanie w sprawie niepełnoletnich. - sprawy spadkowych, dziedziczeniu i windykacji. Chętnie pomagamy jak przepisać majątek, dojść do tego, kto dziedziczy po zmarłym, w przypadku nieposiadania odpowiednich papierów i sporządzić testament lub jego poprawnie sfinalizować po śmierci. Zajmujemy się szeroko pojętymi testamentami notarialnymi, alograficznymi i własnoręcznymi, a także: darowiznami, zachowkiem i długami spadkowymi. - w sprawach prawa cywilnego - świadczymy kompleksowe usługi oraz rzetelne porady prawne, zarówno pisemnie jak i ustnie. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami okręgowymi. Prawo cywilne nie ma przed nami żadnych tajemnic. Prowadzimy sprawy odnośnie prawa rzeczowego, zobowiązań oraz innych gatunku: sprawa o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, wykonaniu opinii prawnych i projektów unijnych oraz ochrona dóbr osobistych. - w prawie konsumenckim, w rozwiązaniu wszystkich kłopotliwych reklamacji lub gwarancji, reprezentowanie przed sądem w sporze z konsumentami, dogłębne analizowanie przez naszych radców prawnych umów oraz regulaminów oferowanych usług pod kątem ochrony praw konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - w prawie gospodarczym efektywnie wspomagamy przedsiębiorców w uczciwym prowadzeniu ich działalności gospodarczych, założeniu i zarejestrowaniu spółek prawa handlowego bądź ich przekształcenia, - w prawie podatkowym i jego postępowaniu, karno - skarbowy, skutecznie negocjujemy z organem skarbowym, chętnie poradzimy przy postępowaniu podatku akcyzowego, dochodowego, czynności cywilno – prawnych, spadki i nieruchomości. Służymy pomocą przy pisaniu odwołań od decyzji podatkowej, kontroli podatkowej, celnej, interpretacji podatkowej, składów i procedur celnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, zeznań podatkowych. - w prawie pracy, gdzie nasi dobrzy prawnicy ekspresowo i sprawnie sporządzają umowy o pracę lub jej wypowiedzenie z porozumieniem stron z winy pracownika bądź pracodawcy, napisanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Do innych czynności pozasądowych należą również: wymiar czasu pracy, rozkład i system czasu pracy, zadaniowy czas pracy, urlop wypoczynkowy i jego odwołanie, urlop na żądanie macierzyński i wychowawczy. W sprawie czynności sądowych kancelaria prawnicza proponuje swoją pomoc w przypadku roszczeń o odszkodowanie dyskryminację lub mobbing w miejscu pracy i wypadki.

seb/lx13/
studio-projekt7.lh3.lubin.pl/szczecinek-najlepszy-pozycjoner&copywriter-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-lh

tworze-seo3.strony-iława.pl/zdunska-wola-najlepszy-pozycjoner&copywriter-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-blink