Prawo Kanoniczne Ostrów Mazowiecka

Usługi / Prawo Kanoniczne

Adwokaci działający w ramach naszej kancelarii prowadzą procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa zapewniając w razie potrzeby pełną asystencję procesową przed Trybunałami kościelnymi w trakcie całego procesu. Reprezentujemy tak strony powodowe jak i pozwane przed trybunałami kościelnymi w całej Polsce.
 
Z racji innej konstrukcji procesu kanonicznego od procesu cywilnego rola adwokata w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa odbiega od zadań adwokata w sprawach cywilnych czy karnych. 
 
Co do zasady, nominację do pełnienia roli adwokata stron otrzymuje się dla określonego Sądu kościelnego (np. adwokat stron przy Sądzie Kościelnym we Ełku, czy adwokat stron przy Sądzie kościelnym w Łomży). W Sądach kościelnych, w których nasi prawnicy nie zostali ustanowieni adwokatami, nasza pomoc polega na stałym doradztwie i przygotowaniu wszystkich pism procesowych oraz w miarę możliwości na obecności w Sądzie podczas publikacji akt sprawy. Oznacza to, że w ramach procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie określanego jako tzw. "rozwód kościelny" lub "unieważnienie małżeństwa" czy "unieważnienie sakramentu małżeństwa") wykonujemy następujące czynności:
 
Dla stron powodowych i pozwanych:
 
 •  konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu
 •  sporządzenie skargi powodowej
 •  rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej (w przypadku jej odrzucenia przez Trybunał)
 •  pomoc w doborze materiału dowodowego
 •  redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości
 •  przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków (w niektórych sądach)
 •  stawiennictwo na publikacji akt (w niektórych sądach)
 •  przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opnie biegłego psychologa (w zależności od sprawy)
 •  przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt
 •  przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła (pismo końcowe przed wydaniem wyroku)
 •  apelacja do II instancji
 •  prośba o wyznaczenie III instancji w Polsce
 •  apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja, oraz kolejne turnusy w Rocie Rzymskiej)
 •  zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis)

 

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz  Nasza kancelaria adwokacka to najskuteczniejsza pomoc prawna w mieście. Zatrudniamy wyłącznie wysoko wykwalifikowanych adwokatów, profesjonalizujących się w każdym dziale prawa. Zanim przystąpimy do rozpoczęcia jakiejkowiek sprawy badamy z naszym klientem wszelkie koszty związane z daną sprawą. Prawnicy efektywnie wpierają: - w sprawach rozwodowych, z orzeczeniem o winie któregoś z małżonków albo za skutecznym porozumieniem stron z wcześniejszą separacją. - w sprawach karnych materialnych, procesowych i wykonawczych - w szczególności małych i dużych kradzieży, całościowego lub fragmentarycznego niszczenie mienia, posiadanie, pobicia, nieumyślne lub umyślne spowodowanie śmierci w afekcie albo z premedytacją, agresja na niepodległość państwa, życie prezydenta, zbrodnie wobec ludzkości i pokojowi. Wspomagamy również w nieznacznych występkach i wykroczeniach. Towarzyszymy od samego początku postępowania, aż do jego pomyślnego zakończenia, albowiem wierzymy, że każdą sprawę można zdobyć, dzięki naszemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu. Inne przewinienia, na które uczciwe zdołamy znaleźć rozwiązanie to: przestępstwa komunikacyjne, wbrew porządkowi publicznemu, mieniu, wiarygodności dokumentów, postępowanie w sprawie nieletnich. - sprawy spadkowych, dziedziczeniu i windykacji. Chętnie pomagamy jak przepisać majątek, dojść do tego, kto dziedziczy po zmarłym, w wypadku nieposiadania adekwatnych papierów i sporządzić testament lub jego poprawnie sfinalizować po śmierci. Zajmujemy się szeroko pojętymi testamentami notarialnymi, alograficznymi i własnoręcznymi, a także: darowiznami, zachowkiem i długami spadkowymi. - w sprawach prawa cywilnego - świadczymy kompleksowe usługi oraz szczegółowe rady prawne, zarówno pisemnie jak i ustnie. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami wojewódzkimi. Prawo cywilne nie ma przed nami żadnych tajemnic. kierujemy sprawy odnośnie prawa rzeczowego, zobowiązań oraz innych typu: sprawa o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, stworzeniu opinii prawnych i programów unijnych oraz ochrona dóbr osobistych. - w prawie konsumenckim, w rozwiązaniu wszystkich problematycznych reklamacji lub gwarancji, reprezentacja przed sądem w sporze z konsumentami, solidne analizowanie przez naszych radców prawnych umów oraz regulaminów oferowanych usług pod kątem ochrony praw konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - w prawie gospodarczym skutecznie wspomagamy przedsiębiorców w uczciwym prowadzeniu ich działalności gospodarczych, założeniu i zarejestrowaniu spółek prawa handlowego bądź ich przekształcenia, - w prawie podatkowym i jego postępowaniu, karno - skarbowy, skutecznie negocjujemy z organem skarbowym, chętnie doradzimy przy postępowaniu podatku akcyzowego, dochodowego, czynności cywilno – prawnych, spadki i nieruchomości. Wspieramy przy tworzeniu odwołań od decyzji podatkowej, kontroli podatkowej, celnej, interpretacji podatkowej, składów i procedur celnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, zeznań podatkowych. - w prawie pracy, gdzie nasi dobrzy prawnicy prędko i sprawnie sporządzają umowy o pracę lub jej wypowiedzenie z porozumieniem stron z winy pracownika albo pracodawcy, napisanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Do innych akcji pozasądowych należą dodatkowo: wymiar czasu pracy, rozkład i system czasu pracy, zadaniowy czas pracy, urlop wypoczynkowy i jego anulowanie, urlop na żądanie macierzyński i wychowawczy. W kwestii czynności sądowych kancelaria prawnicza proponuje swoją pomoc w przypadku roszczeń o odszkodowanie dyskryminację lub mobbing w miejscu pracy i wypadki.

 

seb/lx13/050718/

projekt-witryny-4.hste.przeworsk.pl/zambrow-najlepszy-pozycjoner&copywriter-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-hoste

budowa-stron-seo6.seo.mielno.pl/ostrow-skuteczny-pozycjoner-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-blink