Prawo administracyjne Ostrów Mazowiecka

Usługi / Prawo Administracyjne

Kancelaria reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu szeroko rozumianej administracji. Naszym Klientom możemy zaproponować doradztwo prawne zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowania administracyjnego.

Kancelaria M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz wspiera swoich klientów we wszelkich zagadnieniach prawa administracyjnego materialnego: prawie budowlanym, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej, postępowaniach o zamówienie publiczne.

Nasi klienci mogą liczyć na w pełni profesjonalne wsparcie w zakresie:

 • uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.),
 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach, prawa uchodźczego, w szczególności w aspekcie legalizacji pobytu,
 • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji,
 • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowa administracyjnym,
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych,
 • odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej,
 • spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Nasza kancelaria adwokacka to najbardziej sprawdzona pomoc prawna w mieście. Przyjmujemy do pracy wyłącznie wielce wykwalifikowanych adwokatów, specjalizujących się w każdej domenie prawa. Nim przystąpimy do otwarcia jakiegokolwiek postępowania rozważamy z naszym klientem wszystkie wydatki związane z daną sprawą. Prawnicy skutecznie wpierają: - w sprawach rozwodowych, z stwierdzeniem o winie któregoś z małżonków lub za skutecznym porozumieniem stron z wcześniejszą separacją. - w sprawach karnych materialnych, procesowych i wykonawczych - głównie małych i znacznych kradzieży, absolutnego lub fragmentarycznego niszczenie mienia, posiadanie, pobicia, nieumyślne lub umyślne zabójstwa w afekcie albo z premedytacją, agresja na niepodległość państwa, życie prezydenta, zbrodnie wbrew ludzkości i pokojowi. Wspieramy również w niedużych występkach i wykroczeniach. Towarzyszymy od samego początku postępowania, aż do jego szczęśliwego zamknięcia, ponieważ wierzymy, że każdą sprawę można zdobyć, dzięki naszemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu. Inne przewinienia, na które uczciwe potrafimy odnaleźć wyjście to: przestępstwa komunikacyjne, przeciwko porządkowi publicznemu, mieniu, wiarygodności dowodów, postępowanie w sprawie nastolatków. - sprawy spadkowych, dziedziczeniu i windykacji. Chętnie wspieramy jak przepisać majątek, dojść do tego, kto dziedziczy po zmarłym, w sytuacji nieposiadania odpowiednich papierów i stworzyć testament lub jego poprawnie sfinalizować po śmierci. Zajmujemy się szeroko pojętymi testamentami notarialnymi, alograficznymi i własnoręcznymi, a także: darowiznami, zachowkiem i długami spadkowymi. - w sprawach prawa cywilnego - oferujemy całościowe usługi oraz precyzyjne porady prawne, zarówno pisemnie jak i ustnie. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami rejonowymi. Prawo cywilne nie ma przed nami żadnych tajemnic. Prowadzimy sprawy w kwestii prawa rzeczowego, zobowiązań oraz innych typu: sprawa o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, wykonaniu opinii prawnych i programów unijnych oraz ochrona dóbr osobistych. - w prawie konsumenckim, w rozwiązaniu każdych problematycznych reklamacji lub gwarancji, reprezentowanie przed sądem w sporze z konsumentami, rzetelne analizowanie przez naszych radców prawnych umów oraz regulaminów świadczonych usług pod kątem ochrony praw konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - w prawie gospodarczym skutecznie wspomagamy przedsiębiorców w uczciwym prowadzeniu ich działalności gospodarczych, założeniu i zarejestrowaniu spółek prawa handlowego bądź ich przekształcenia, - w prawie podatkowym i jego postępowaniu, karno - skarbowy, dobrze negocjujemy z organem skarbowym, chętnie doradzimy przy postępowaniu podatku akcyzowego, dochodowego, czynności cywilno – prawnych, spadki i nieruchomości. Wspieramy przy tworzeniu odwołań od decyzji podatkowej, kontroli podatkowej, celnej, interpretacji podatkowej, składów i procedur celnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, zeznań podatkowych. - w prawie pracy, gdzie nasi dobrzy prawnicy szybko i sprawnie sporządzają umowy o pracę lub jej wypowiedzenie z porozumieniem stron z winy pracownika bądź pracodawcy, napisanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Do innych czynności pozasądowych należą dodatkowo: wymiar czasu pracy, rozkład i system czasu pracy, zadaniowy czas pracy, urlop wypoczynkowy i jego anulowanie, urlop na żądanie macierzyński i wychowawczy. W sprawie czynności sądowych kancelaria prawnicza proponuje swoją pomoc w przypadku roszczeń o odszkodowanie dyskryminację lub mobbing w miejscu pracy i wypadki.  

 

seblx13/050718

budowa-stron-seo6.seo.mielno.pl/sroda-optymazalizacja-pozycjonerska-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-blink

studio-projekt6.extra.czest.pl/polkowice-najlepszy-pozycjoner&copywriter-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-ehost