Prawo konsumenckie Augustów

Usługi / Prawo Konsumenckie

Na co dzień, każdy z nas jest konsumentem. Stąd prawo konsumenckie to kolejna kluczowa kompetencja naszej kancelarii. Adwokaci Marcin Fidura, Przemysław Świetlicki i Błażej Witkiewicz oferują klientom będącym konsumentami kompleksową obsługę w zakresie zawierania umów z przedsiębiorcami i dbają o to, by klient nie stał się stroną niekorzystnego dlań kontraktu. Obsługa kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje również przedsiębiorców, prowadzących działalność bezpośrednio wiążącą się z ryzykiem sporu z zakresu prawa ochrony konsumentów.

Konsumentów i przedsiębiorców reprezentujemy przed organami takimi jak: sądy powszechne, sądy administracyjne, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rzecznicy konsumentów.

Pomagamy m. in. w zakresie:

  • opinii prawnych dotyczących umów zawierających tzw. klauzule konsumenckie,
  • reklamacji i pism z tytułu rękojmi
  • wzorców umownych i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim,
  • analizy prawnej dokumentów stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem zabezpieczenia przed uznaniem praktyk za naruszające zbiorowy interes konsumentów,
  • bieżącego doradztwa w zakresie procedur realizujących obowiązek informacyjny w zakresie prawa konsumenckiego oraz procedur reklamacyjnych.

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz

Nasza kancelaria adwokacka to najbardziej sprawdzona pomoc prawna w mieście. Zatrudniamy jedynie wysoce wykwalifikowanych adwokatów, ukierunkowanych w każdym dziale prawa. Przed przystąpieniem do otwarcia jakiejkowiek sprawy badamy z naszym klientem wszystkie koszty związane z daną sprawą. Prawnicy skutecznie wpierają: - w sprawach rozwodowych, z oceną o winie któregoś z partnerów albo za skutecznym porozumieniem stron z wcześniejszą separacją.  - w sprawach karnych materialnych, procesowych i wykonawczych - głównie małych i dużych kradzieży, całkowitego lub fragmentarycznego niszczenie mienia, posiadanie, pobicia, nieumyślne lub umyślne zabójstwa w afekcie albo z premedytacją, atak na niepodległość państwa, życie prezydenta, zbrodnie przeciwko ludzkości i pokojowi. Wspieramy również w nieznacznych występkach i wykroczeniach. Towarzyszymy od samego początku postępowania, aż do jego szczęśliwego zakończenia, albowiem wierzymy, że każdą sprawę można wygrać, dzięki naszemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu. Inne przewinienia, na które uczciwe zdołamy znaleźć rozwiązanie to: przestępstwa komunikacyjne, przeciw porządkowi publicznemu, mieniu, wiarygodności dokumentów, postępowanie w sprawie nastolatków. - sprawy spadkowych, dziedziczeniu i windykacji. Chętnie wspomagamy jak przepisać majątek, dojść do tego, kto dziedziczy po zmarłym, w razie nieposiadania adekwatnych papierów i stworzyć testament lub jego poprawnie sfinalizować po śmierci. Zajmujemy się szeroko pojętymi testamentami notarialnymi, alograficznymi i własnoręcznymi, ale również: darowiznami, zachowkiem i długami spadkowymi. - w sprawach prawa cywilnego - świadczymy całościowe działania oraz konkretne rady prawne, zarówno pisemnie jak i ustnie. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami powszechnymi. Prawo cywilne nie ma przed nami żadnych tajemnic. kierujemy sprawy w kwestii prawa rzeczowego, zobowiązań oraz innych typu: sprawa o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, utworzeniu opinii prawnych i programów unijnych oraz ochrona dóbr osobistych. - w prawie konsumenckim, w rozwiązaniu wszelkich kłopotliwych reklamacji lub gwarancji, reprezentacja przed sądem w sporze z konsumentami, precyzyjne analizowanie przez naszych radców prawnych umów oraz regulaminów oferowanych usług pod kątem ochrony praw konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - w prawie gospodarczym efektywnie pomagamy przedsiębiorcom w uczciwym prowadzeniu ich działalności gospodarczych, założeniu i zarejestrowaniu spółek prawa handlowego bądź ich przekształcenia, - w prawie podatkowym i jego postępowaniu, karno - skarbowy, dobrze negocjujemy z organem skarbowym, chętnie doradzimy przy postępowaniu podatku akcyzowego, dochodowego, czynności cywilno – prawnych, spadki i nieruchomości. Służymy pomocą przy tworzeniu odwołań od decyzji podatkowej, kontroli podatkowej, celnej, interpretacji podatkowej, składów i procedur celnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, zeznań podatkowych. - w prawie pracy, gdzie nasi dobrzy prawnicy ekspresowo i sprawnie sporządzają umowy o pracę lub jej wypowiedzenie z porozumieniem stron z winy pracownika czy też pracodawcy, napisanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Do innych czynności pozasądowych należą dodatkowo: wymiar czasu pracy, rozkład i system czasu pracy, zadaniowy czas pracy, urlop wypoczynkowy i jego odwołanie, urlop na żądanie macierzyński i wychowawczy. W sprawie czynności sądowych kancelaria prawnicza oferuje swoją pomoc w przypadku roszczeń o odszkodowanie nietolerancję lub mobbing w miejscu pracy i wypadki.

tworze-seo3.strony-iława.pl/nysa-najlepsza-firma-pozycjonerska-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-blink

tworze-seo9.pozycjonowanie-stron-www.pisz.pl/chojnice-skuteczny-pozycjoner-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-hoste
seb/lx13/050718