Prawo gospodarcze Ostrów Mazowiecka

Usługi / Prawo Gospodarcze

Spółki prawa handlowego

W ramach kancelarii oferujemy kompleksową pomoc w zakresie stosowania przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej.
Nasza kancelaria wspiera swoich klientów na wszystkich etapach zakładania i działalności spółki. Pomagamy zakładać spółki, przygotować dokumenty spółki. Dzięki naszej pomocy pozyskacie również Państwo odpowiednie zezwolenia i koncesje, których wymaga polskie prawo. Wszelkie wpisy i zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, również przygotuje dla Państwa nasza kancelaria.

Optymalizacja podatkowa

Mogą Państwo również liczyć na naszą pomoc w zakresie optymalizacji podatkowej. W tym zakresie ściśle współpracujemy z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz.

Zamówienia publiczne

Oferujemy pomoc w realizacji procedur zamówień publicznych, w tym przygotowanie oferty, analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z przygotowaniem zapytań do zamawiającego w kontekście dokonanej pod kątem Klienta analizy, zaskarżanie orzeczeń do Komisji Arbitrażowej przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

Postępowanie naprawcze i upadłościowe

Służymy kompleksową pomocą w zakresie postępowania naprawczego i upadłościowego. Sporządzamy również projekty wszelkiego rodzaju umów i ugód. Nasza pomoc obejmuje także mediacje w sporach, rokowania polubowne i negocjacje handlowe oraz podejmowanie czynności w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Reprezentacja

Zapewniamy reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami państwowymi i samorządowymi. Przedmiotem naszych zainteresowań jest także ochrona konkurencji i konsumentów oraz zwalczenie nieuczciwej konkurencji.

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz

Nasza kancelaria adwokacka to najbardziej sprawdzona pomoc prawna w mieście.  Przyjmujemy do pracy jedynie wysoce wykwalifikowanych adwokatów, profesjonalizujących się  w każdym dziale prawa. Nim przystąpimy do otwarcia jakiegokolwiek postępowania rozważamy z naszym klientem wszelkie koszty związane z daną sprawą. Prawnicy efektywnie wpierają: - w sprawach rozwodowych, z orzeczeniem o winie któregoś z współmałżonków bądź za skutecznym porozumieniem stron z wcześniejszą separacją.  - w sprawach karnych materialnych, procesowych i wykonawczych - głównie małych i wielkich kradzieży, absolutnego lub częściowego niszczenie mienia, posiadanie, pobicia, nieumyślne lub umyślne spowodowanie śmierci w afekcie albo z premedytacją, atak na niepodległość państwa, życie prezydenta, zbrodnie przeciwko ludzkości i pokojowi. Wspieramy również w niedużych występkach i wykroczeniach. Towarzyszymy od samego początku postępowania, aż do jego pomyślnego zamknięcia, gdyż wierzymy, że każdą sprawę można wygrać, dzięki naszemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu. Inne przestępstwa, na które uczciwe potrafimy znaleźć rozwiązanie to: przestępstwa komunikacyjne, przeciwko porządkowi publicznemu, mieniu, wiarygodności dokumentów, postępowanie w sprawie niepełnoletnich. - sprawy spadkowych, dziedziczeniu i windykacji. Chętnie pomagamy jak przepisać majątek, dojść do tego, kto dziedziczy po zmarłym, w sytuacji nieposiadania adekwatnych papierów i sporządzić testament lub jego poprawnie sfinalizować po śmierci. Zajmujemy się szeroko pojętymi testamentami notarialnymi, alograficznymi i własnoręcznymi, a także: darowiznami, zachowkiem i długami spadkowymi. - w sprawach prawa cywilnego - oferujemy całościowe działania oraz konkretne rady prawne, zarówno pisemnie jak i ustnie. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami apelacyjnymi. Prawo cywilne nie ma przed nami żadnych tajemnic. Prowadzimy sprawy w kwestii prawa rzeczowego, zobowiązań oraz innych typu: sprawa o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, wykonaniu opinii prawnych i projektów unijnych oraz ochrona dóbr osobistych. - w prawie konsumenckim, w rozwiązaniu wszystkich problematycznych reklamacji lub gwarancji, reprezentowanie przed sądem w sporze z konsumentami, dogłębne analizowanie przez naszych radców prawnych umów oraz regulaminów oferowanych usług pod kątem ochrony praw konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - w prawie gospodarczym skutecznie pomagamy przedsiębiorcom w uczciwym prowadzeniu ich działalności gospodarczych, założeniu i zarejestrowaniu spółek prawa handlowego bądź ich przekształcenia, - w prawie podatkowym i jego postępowaniu, karno - skarbowy, skutecznie negocjujemy z organem skarbowym, chętnie poradzimy przy postępowaniu podatku akcyzowego, dochodowego, czynności cywilno – prawnych, spadki i nieruchomości. Wspieramy przy tworzeniu odwołań od decyzji podatkowej, kontroli podatkowej, celnej, interpretacji podatkowej, składów i procedur celnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, zeznań podatkowych. - w prawie pracy, gdzie nasi dobrzy prawnicy szybko i sprawnie sporządzają umowy o pracę lub jej wypowiedzenie z porozumieniem stron z winy pracownika albo pracodawcy, napisanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Do innych operacji pozasądowych należą podobnie: wymiar czasu pracy, rozkład i system czasu pracy, zadaniowy czas pracy, urlop wypoczynkowy i jego odwołanie, urlop na żądanie macierzyński i wychowawczy. W sprawie czynności sądowych kancelaria prawnicza świadczy swoją pomoc w przypadku roszczeń o odszkodowanie nietolerancję lub mobbing w miejscu pracy i wypadki.
studio-projekt7.lh3.lubin.pl/swinoujscie-najlepsza-firma-pozycjonerska-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-lh
tworze-seo9.pozycjonowanie-stron-www.pisz.pl/mikolow-najlepszy-pozycjoner&copywriter-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-hoste

seb/050718/lx13